Behandling

Vi tilbyder tværfaglig behandling hos vores dygtige psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere samt speciallæger i psykiatri og ortopædkirurugi.

Psykologen:
Hjælper til at tale om de traumatiserende oplevelser og giver redskaber til håndtering af symptomer, tanker og følelser.

Fysioterapeuten:
Hjælper med at forstå sammenhænge mellem PTSD og smerter i kroppen samt vejleder om lindring af disse smerter ved f.eks. at give øvelser, massage, afspænding, NADA eller akupunktur.
Fysioterapeuten kan også hjælpe med kontakt til kommunen ved behov for hjælpemidler.

Socialrådgiveren:
Hjælper med de sociale problemer, som ofte er forbundet med PTSD og rådgiver om regler i det danske samfund.
Der arbejdes med sociale relationer og med det sociale funktionsniveau. 

Speciallægen i psykiatri:
Hjælper med at afdække specifikke vanskeligheder og kan ordinere medicin, der kan dæmpe PTSD symptomerne.
Efter aftale laves også psykiatrisk speciallægeerklæring.

Ortopædkirurgen:
Hjælper med udredning og beskrivelse af skader i kroppen og henviser til relevante undersøgelser efter behov.