Behandlingsmodel

Behandlingsmodellen ved RCT er i sin grundstruktur tværfagligt orienteret og omfatter en helhedsforståelse af, hvad det vil sige at være fysisk- og psykisk traumatiseret samtidig med at skulle leve i landflygtighed.

Behandlingsmodellen er udviklet på baggrund af mangeårige kliniske erfaringer med målgruppen, samt et konstant fokus på inddragelse af evidensbaserede behandlingsmetoder i den tværfaglige model.

Behandlingsmodellen omfatter tre overlappende domæner i den traumatiseredes tilværelse:

  • Fysioterapeutisk behandling målrettet de fysiske skader og ødelæggelser i relation til traumerne
  • Rådgivning i forhold til sociale problemstillinger med ophold, økonomi, bolig, skole, arbejde, og familie
  • Psykoterapi i forhold til de tanke- og følelsesmæssige eftervirkninger af traumer og chok.

Disse tre domæner overlapper og interagerer gensidigt i patientens hverdag, hvilket naturligt får et stort fokus i den tværfaglige forståelse af patienten.


Overordnet set tilbydes patienter behandling indenfor tre delvist overlappende kategorier:

  • Traumefokuseret behandling – hvor der er et meget snævert fokus på traumeterapi med fokus på særligt symptomreduktion indenfor Posttraumatisk belastningsreaktion.
  • Ressourceopbyggende behandling – hvor der er et mere bredt patientcentreret behandlingsperspektiv, hvor der søges at opdyrke og udvikle patientens iboende ressourcer og forandringspotentiale.
  • Støttende- og netværksopbyggende behandling – hvor fokus ligger på opbygning af kommunikation og sammenhæng i det sundheds- og socialfaglige netværk omkring meget skrøbelige patienter.