Fysioterapeut – RehabiliteringsCenter for Traumatiserede i Haderslev

RCT, som er et privat specialsygehus, søger fra den 1. november 2021 en fysioterapeut 32 timer ugentligt.
Hvis du ønsker en stilling på 37 timer ugentligt, vil vi også se positivt på dette.  

Din opgave bliver at varetage fysioterapeutisk behandling af flygtninge med PTSD og indgå i centrets tværfaglige behandlingsarbejde.
Vi tilbyder et spændende og afvekslende job, hvor du får mulighed for stor faglig udvikling i tæt samarbejde med en gode og engagerede kolleger. 
Respekten for den enkelte flygtning er helt central i centrets arbejde.

Vores kerneopgave er at tilbyde en behandling, som medvirker til at give størst mulig værdi for den enkelte patient til at kunne opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv samt kunne fungere i samspil med det omgivende samfund.
Vi er meget optagede af løbende at udvikle RCT’s behandlingstilbud, så vi til stadighed er førende indenfor vores område. Endvidere lægger vi stor vægt på at udvikle nye tiltag, hvor vores kompetencer kan komme i spil i forhold til de behov og den efterspørgsel, der generelt er i samfundet indenfor flygtningeområdet. Vi tilbyder bl.a. konsulentydelser til fagpersoner, som arbejder indenfor flygtningeområdet i f.eks. kommuner, uddannelsesinstitutioner og private organisationer.


Dine primære opgaver vil være:

  • at foretage udredning og vurderinger
  • at gennemføre individuelle behandlingsforløb i tværfagligt team
  • at varetage den fysioterapeutiske indsats i gruppebehandling


Arbejdet foregår som hovedregel med tolk og oftest i et tæt tværfagligt samarbejde med centrets øvrige behandlere, som udover tre fysioterapeuter består af seks psykologer, tre socialrådgivere og en sygeplejerske.  Centret har også et sekretariat, to behandlingsansvarlige ledere og en centerleder samt tre tilknyttede lægekonsulenter.


Vi ønsker at ansætte en fysioterapeut:

  • med kendskab til Den Ressourceorienterede Kropsundersøgelse (ROK) og/eller BBAT
  • der er i besiddelse af bred fysioterapeutisk viden og erfaring – også gerne indenfor interkulturelle sammenhænge
  • med gode samarbejds- og formidlingsevner både i skrift og tale.
  • som er fleksibel og kreativ
  • som er indstillet på eventuelt at arbejde en dag ugentligt i vores satellit i Hviding ved Ribe.


Vi har gode muligheder for oplæring, kurser og supervision. 


Du kan finde mere om vores arbejde på www.rct.life

 

Løn og ansættelsesvilkår efter aftale med Danske Fysioterapeuter.


Ansøgningsfristen er senest kl. 12.00 onsdag den 15. september.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 21. september.


Hvis du vil vide mere om stillingen og RCT, er du meget velkommen til at kontakte centerleder Leif Christensen eller fysioterapeut Anette Havndrup på telefon 74 53 25 35.


Vi ser frem til at modtage din ansøgning, dit CV og autorisationsbevis.

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.