Supervision

I arbejdet med traumatiserede mennesker og deres pårørende, kan det være vanskeligt at vurdere, hvilke reaktioner og symptomer, der kan relateres til traumerne, og hvordan man bedst yder hjælp.

Supervision kan være nødvendig for at opnå en større viden om traumer og de komplekse problemstillinger der følger med samt viden om, hvad der kan være hjælpsomt for den traumatiserede.

Da arbejdet med traumatiserede er psykisk belastende for den professionelle, kan supervision også være relevant i forhold til at undgå at blive sekundær traumatiseret.   

Supervision kan ydes til såvel personalegrupper som til enkeltpersoner og kan foregå hos RCT eller hos rekvirenten.

Tilbud kan indhentes ved kontakt til centerleder Leif Christensen på telefon nummer 74532535.