Udredning og behandling af børn og unge

RCT har siden 2016 tilbudt udredning og behandling af børn og unge, som ikke kan henvises via læger og sygehuse. Vi tilbyder udredning, når der er tegn på mistrivsel.

Gennem et grundigt og individuelt tilrettelagt undersøgelsesforløb afdækker vi eventuelle tegn på traumereaktioner eller sekundære traumereaktioner.

Det er nødvendigt at udarbejde en grundig undersøgelse for at etablere et fundament for det videre arbejde med barnet eller den unge, uanset om dette arbejde omhandler et decideret behandlingsforløb eller indsatser i familien, i det kommunale regi og det øvrige netværk.

Vores undersøgelsespakke søger at skabe dette fundament, hvorfra hele netværket om barnet eller den unge kan arbejde videre med en fælles forståelse og et fælles mål.

Når der er behov for behandling, tilpasses det altid det enkelte barn/unge og dets netværk. Vi går meget op i at tilbyde evidensbaseret behandling, hvor det er muligt.

Vi tilbyder også altid en uforpligtende samtale om formål og indhold i udredning og behandling, inden et forløb eventuelt igangsættes.


Tilbud kan indhentes ved kontakt til centerleder Leif Christensen på tlf.nr. 74532535.