Artikler

Hvert år skriver medarbejdere, lægefaglige konsulenter og bestyrelsesmedlemmer faglige artikler om vores arbejde og fagområde, som du finder herunder. 

Når diskrimination gør mere ondt end vold

Psykolog Sabrina har skrevet om en ung patients oplevelse med diskrimination.

Anbefalinger til sundhedsvæsenet

Psykolog Sabrina har knyttet nogle kommentarer til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sundhedsvæsenet rettet mod Ukrainske flygtninge

Hjælp børn og unge med at håndtere krigen i Ukraine

Hvordan kan du bedst støtte børn og unge med at håndtere de store informationsstrømme om krigen i Ukraine? Psykologerne Sabrina og Noor giver konkrete råd og vejledning til, hvordan du bedst kan støtte børn og unge i forskellige aldersgrupper.

Ud af krigens skygge – på sommerlejr.

Red Barnet har startet projektet ”Ud af krigens skygge” som en oplevelsesklub for traumatiserede flygtningefamilier. Læs mere i artiklen om hvad det betyder for familierne at få nogle gode oplevelser sammen og ikke mindst en pause fra hverdagen.

Søvngruppeforløb fra patient og behandlerperspektiv

Forestil dig et liv, hvor du nat efter nat bliver plaget af mareridt, der har udspring i de forfærdelige ting, du har oplevet under krig, flugt og tortur. Det er hverdagen for vores patienter. I søvngruppeforløbet bruger vi metoden Imagery Rehearsal Therapy (IRT).

Verdensdagen for flygtninge

Den 20. juni, er verdensdagen for flygtninge. Dagen markeres verden over. Her på RCT ser vi flygtninge, der har været udsat for fysiske og psykiske overgreb. Overgreb som overgår det værst tænkelige, som selv fantasien ikke er i stand til at danne sig forestillinger om. Derfor støtter vi op om dagen

Har du husket at spørge?

Behandlere kan ubevidst overskride patienters grænser. Især ved undersøgelser og behandling, hvor berøring indgår. Læs mere om hvordan det kan føles for din patient og bliv klogere på, hvordan du med simple forholdsregler kan mindske risikoen herfor.

Forord til årsskriftet

Vil du vide mere om RCT’s indsatser for mennesker med PTSD? Så læs Lissa Mathiasens beretning fra årsskriftet. Samtidig vil vi benytte lejligheden til at sige tak til Lissa, der stopper efter 24 år i vores bestyrelse.

Vi lukker ikke bare ned, når vores patienter har brug for os!

Alle medarbejdere på RCT er drevet af lysten til at hjælpe en sårbar patientgruppe. Dette kommer tydeligt til udtryk i en tid, hvor corona ændrer verden, som vi kender den.

RCT og covid-19

Centerleder Leif Christensen ser tilbage på det sidste år præget af corona men også af masser af nye tiltag

Coronakrisen vil ramme verdens fattige og fordrevne ekstra hårdt

Dansk Flygtningehjælps tidligere generalsekretær ser med alvor på den situation, verdens flygtninge befinder sig i midt i pandemien.

Ung kvindes fortælling om traumer og udvikling

Læs den gribende livsfortælling om en ung piges oplevelser med overgreb, flugt og helingsprocesser.

At være studerende på RCT-Jylland

Psykologi studerende Natascha Torbøl Uth fortæller om sit år som praktikant hos os.

Det gode tværfaglige forløb – behandlernes og patientens fortælling

Læs hvordan både behandlerne men ikke mindst en patient oplever et tværfagligt behandlingsforløb.

Hvordan skabes håb i det håbløse?

Som flygtning har man valgt eller været tvunget til at tage af sted fra sit land. Ikke et valg om at emigrere og skabe sig et liv i et nyt land, men en flugt fra krig og overgreb. Valget er truffet for at bringe sin familie og/eller sig selv i sikkerhed.

Tolkning, tryghed og patientsikkerhed

I en tid hvor det offentlige sundhedssystem, privatpraktiserende læger og mange andre behandlingscentre for flygtninge med traumer primært benytter video- eller telefontolkning, har vi valgt at fastholde fremmødetolkningen, hvor det er muligt.

NADA øreakupunktur

Alle fysioterapeuter på RCT-Jylland er nu certificerede NADA-udøvere, og har dermed endnu et redskab i den fysioterapeutiske rygsæk. Vi oplever, at når først patienten er kommet over angsten for at få 5 nåle stukket i ørene, er der rigtig god effekt med behandlingen

Behandling af flygtningebørn

Efter nogle års erfaring med behandling af flygtningebørn i alderen 6-17 år og efteruddannelse af psykologer, står vi nu med et veludviklet behandlingstilbud til denne målgruppe.

Den Danske Database for Traumatiserede Flygtninge

Centerleder Leif Christensen ser tilbage på 2019 og på de første forskningsresultater fra den fælles database for traumatiserede flygtninge i Danmark, som RCT-Jylland er en del af.

Rehabiliteringsarbejdet set udefra

"Skal vi hjælpe de mennesker, der slipper ud af mareridtet i deres eget hjemland og kommer til Danmark som flygtning? For mig er der ingen tvivl." Søren Tang Sørensen, bestyrelsesmedlem hos RCT-Jylland

Fysioterapeut praktikant på RCT

Trine som snart er færdiguddannet fysioterapeut har været i praktik i 5 uger. Her fortæller hun lidt om sin oplevelse af at være hos os.

Oase i en stenørken

Sognepræst i Haderslev Domsogn og bestyrelsesmedlem Kirsten Münster sammenligner i en artikel til Ugeavisen RCT-Jylland med en oase.

Narrativ eksponeringsterapi

NET er den eneste terapiform, som er udviklet specifikt til traumatiserede flygtninge. Hør hvordan vi arbejder med metoden.

Det handler om respekt for livet

Læs sognepræst i Haderslev Domsogn og bestyrelsesmedlem Kirsten Münsters refleksioner på det at være flygtning i dag og set i et historisk perspektiv.

De moderne flygtninge

Elektronik og sociale medier har gjort det muligt at være konstant opdateret om situationen i hjemlandet. Det kan dermed være svært at distancere sig fra krigen for de patienter hvis hjemland stdig er præget af krig og uroligheder.

Akupunktur i den fysioterapeutiske behandling

Akupunktur er en non-farmakologisk behandling til lindring af smerter, som derved muliggør genoptræning af kroppen og bevirker, at patienten i højere grad kan fungere i dagligdagen. På RCT er vores fysioterapeuter i fuld gang med at uddanne sig til denne behandling.

Refleksioner om integration og praksis

Som flygtning er det særligt vigtigt at kunne få et sikkert fundament at bygge et nyt liv op på. Det gives bl.a. ved, at man får sikkerhed for at kunne være sammen med sin familie og have sikkerhed for ikke at blive sendt ud af landet igen til usikre forhold.

Landet langt borte

"Festina Lente" - skynd dig langsomt. Det skal vi også i rehabiliteringsarbejdet.

Betydningen af god kommunikation

På RCT-Jylland tror vi på, at god kommunikation gør en verden til forskel for vores patienter. Den tro handler vi på.

Speciallægedage på RCT

Omkring 8 gange årligt giver vi patienter mulighed for at se vores fast tilknyttede ortopædkirurg til udredning af deres torturspecifikke fysiske skader.

Det globale perspektiv

Andreas Kamm er forhenværende generaldirektør for Dansk Flygtningehjælp. Som medlem af vores bestyrelse deler han her refleksioner på den globale flygtningesituation.

PTSD

En af vores psykiatriske lægekonsulenter fortæller om sit arbejde med PTSD ramte patienter.

Den gode tolkning er et kendetegn hos RCT

En tolk er ikke bare en tolk.. Læs hvorfor vi bruger en stor del af vores ressourcer på netop tolkeområdet.

Studietur til Holland

I september 2018 tog vores fire socialrådgivere til Holland. Hør om en noget anden praksis i forhold til traumatiserede flygtninge.

Eksil og integration

Hør en families historie om at leve i eksil og dens kamp for at blive integreret i det danske samfund.

Fysiske følger efter falangatortur

Mange af de torturofre, der er flygtet til Danmark, har været udsat for tortur mod fødderne, kaldet falanga. Vores ortopædkirurg fortæller om de fysiske følger.

Tværfagligt samarbejde

Vi giver 3 eksempler på typiske patientforløb set i releation til det tværfaglige samarbejde.

Planlægning af patientforløb

Hvilken rolle har administrationen i forhold til patienternes behandlingforløb?

Psykologisk arbejde med asylansøgere

Vi er altid åbne for at prøve kræfter med noget nyt, når der er behov for det, men af og til oplever vi, at det er en kæmpe udfordring, vi har påtaget os.

Psykiatrisk konsulent på RCT

En af vores to psykiatriske lægekonsulenter fortæller om sit arbejde hos os.

Tolkene er ikke i tvivl: "Vi er glade for RCT"

To af vores faste tolke fortæller, hvorfor de har valgt at arbejde på RCT-Jylland.

Udredning og behandling af flygtningebørn

I vores landsdel er der ingen specialiserede tilbud til traumatiserede børn. Vi har udviklet et tilbud målrettet netop denne gruppe.