Akupunktur i den fysioterapeutiske behandling

Af fysioterapeuterne Anette Havndrup og Charlotte Smidt Kristensen
2018
 

Størstedelen af de patienter, som bliver visiteret til fysioterapeutisk behandling på RCT, er præget af daglige smerter og en overvejende stor del kan kategoriseres som kroniske smertepatienter, idet deres smerteproblematikker er meget langvarige. De har som følge deraf et, ofte udtalt, reduceret fysisk funktionsniveau og oplever, at deres hverdag er fuldstændig styret af smerterne.

En væsentlig del af disse patienter har, når behandlingen påbegyndes, været i årelang medicinsk behandling for deres smerter men desværre ofte uden tilstrækkelig positiv effekt. Mange beskriver bivirkninger især i form af mavegener. En del af patienterne har via egen læge eller speciallæger/rygcentre gennemgået fysioterapeutiske genoptræningsforløb uden effekt eller med forværring af deres smerteoplevelse til følge.

Smerter er et velkendt kardinalsymptom ved somatiske lidelser herunder varige torturspecifikke skader i bevægeapparatet som blandt andet falangafølger (skader i føddernes støttende væv som følge af slag på fodsålerne), senfølger efter slag på krop og hoved, ophængning i arme og/eller ben og anbringelse i tvungne kropsstillinger.

Den fysioterapeutiske behandling tager således overordnet udgangspunkt i, at de fleste af vores patienter tilhører gruppen af kroniske smertepatienter, hvor fokus er på optimering af livskvalitet og funktionsevne for den enkelte patient. Med sigte herpå kan akupunktur vælges til som en non-farmakologisk behandling til lindring af smerter og derved muliggøre genoptræning af kroppen og bevirke, at patienterne i højere grad kan fungere i deres dagligdag.

To af centrets fysioterapeuter er lige nu i gang med at tage en uddannelse i akupunktur gennem ”Dansk Selskab for Akupunktur i fysioterapi”. Uddannelsen følger de nationale og internationale retningslinjer med henblik på at sikre kvaliteten i akupunkturbehandlingen og retter sig mod lidelser i det muskuloskeletale system – det vil sige lidelser i bevægeapparatet. 

Selve grunduddannelsen består af tre moduler, som alle er en kombination af teoretisk undervisning og superviseret færdighedspraktik. Kursusrækken skal tages i kronologisk rækkefølge, og fysioterapeuterne må undervejs i uddannelsesforløbet kun behandle de punkter, som der er givet undervisning i. Hvert af de 3 kurser afsluttes med en praktisk færdighedsprøve. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen. Vi forventer at afslutte grundforløbet i foråret 2019 og vil derefter fuldt ud kunne implementere akupunktur i den fysioterapeutiske behandling på RCT.

At deltage i kurserne er virkelig spændende og lærerigt. Underviserne er yderst kompetente og erfarne fysioterapeuter, og deres engagement og begejstring smitter af på os deltagere. Den store vægtning af superviseret praktik giver en tryghed og sikkerhed i at behandle med nåle, og gør os fortrolige med at anvende behandlingen.

Vi er allerede godt i gang med at implementere akupunktur som en del af det fysioterapeutiske behandlingstilbud på RCT. Der har indtil nu primært været givet behandlinger i forhold til lidelser i nakke, lænd, skulder og albue samt for hovedpine. Tilbagemeldingerne fra patienterne er gode – der fortælles om nedsat smerteintensitet og dermed øget mulighed for at fungere i dagligdagen med familieliv og eventuelt job, praktik og/eller skolegang.

Vi er meget begejstrede og glæder os til endnu mere læring og erfaring.