Psykiatrisk konsulent på RCT-Jylland

Af psykiater Helle Lisle
2015

Jeg har med glæde og forventning set frem til igen at skulle varetage funktionen som psykiatrisk konsulent ved RCT. Jeg er startet den 1. oktober 2015 og håber, at samarbejdet kan fortsætte i mange år fremover.

Allerede nu oplever jeg mig mødt af personalets store varme og imødekommenhed, og jeg genkender det store faglige engagement, der præger hele personalegruppen. Når jeg skriver genkender, er det fordi jeg tidligere i perioden 2006-2010 arbejdede som psykiatrisk konsulent ved RCT. Også den gang var jeg meget glad for arbejdet, men måtte sige det fra på grund af stor travlhed i min psykiatriske klinik.

Min baggrund er selvsagt en uddannelse som speciallæge i psykiatri, men derudover lægger jeg i mit faglige arbejde stor vægt på den terapeutiske indfaldsvinkel og her i høj grad på de nyere terapeutiske tilgange som kognitiv terapi, mindfulness og medfølelsesfokuseret terapi. Jeg har nu en psykiatrisk klinik i Vejle, hvor jeg bruger en god del af min tid på gruppeforløb i mindfulness og medfølelsesfokuseret terapi.

Arbejdet med traumatiserede mennesker har i mange år stået mit hjerte nær og desværre, synes der jo ikke at blive mindre brug for denne indsats i disse år. Jeg har også i mit daglige virke i min klinik en del forløb med traumatiserede flygtninge og har ligeledes tidligere i en periode arbejdet som psykiatrisk konsulent ved Røde Kors.

Den gruppe klienter, som vi arbejder med på RCT, har som oftest meget svære traumatiske oplevelser bag sig. De fleste har oplevet meget store lidelser og tab, og det kan være svært for os almindelige danskere at forstå omfanget af det og forstå de gennemgribende konsekvenser dette har for et menneske. Ofte har de mistet håbet og troen på en verden, hvor andre mennesker vil dem godt, og hvor de kan have en vis tillid til, at det etablerede system fungerer i deres favør.

Min overbevisning er, at det nytter at gøre en indsats – at vi, når vi møder disse mennesker på en respektfuld måde, hvor vi som behandlere fremstår autentiske, varme og omsorgsfulde kan bibringe dem lidt håb om, at de kan genvinde følelsen af at være værdifulde som mennesker. Når vi formår at udvise medmenneskelighed og forståelse for den enkeltes situation og behov, kan vi hjælpe dem til at genfinde lidt håb om, at de igen kan finde en vis mening i deres liv på trods af alle de rædsler, de har været igennem.

Mit håb er, at jeg som psykiatrisk konsulent ved RCT i arbejdet kan bidrage med såvel min faglighed som min medmenneskelighed og kan lindre blot lidt af den smerter, som disse traumatiserede mennesker og deres familier lever med.