Speciallægedage på RCT-Jylland

Af fysioterapeut Anette Havndrup 
2017

En overvejende stor del af de patienter, som henvises til behandling på RCT, har fysiske symptomer i en grad, så de visiteres til et fysioterapeutisk forløb med henblik på udredning og behandling.

Mange af dem har været udsat for fysisk mishandling under militærtjeneste og/eller krigshandlinger og har som følge deraf såkaldte torturspecifikke skader, som kommer til udtryk ved kroniske smerter og reduceret fysisk funktionsniveau.

På RCT har vi en lang tradition for at tilbyde denne patientgruppe udredning af de torturspecifikke fysiske skader hos en ortopædkirurg. Denne funktion er gennem årene blevet varetaget af flere forskellige ortopædkirurger, og siden 2005 har ortopædkirurg Bjarne Nue Møller været ansat som lægekonsulent i denne funktion.

Fysioterapeuterne vurderer på baggrund af anamnese, klinisk undersøgelse og eventuelle fund fra tidligere udredninger/billeddiagnostik, om patienterne skal henvises til ortopædkirurgisk udredning i vores regi.

Udredningsdagene – i daglig tale kaldet ”speciallægedagene” -  bliver afholdt cirka en gang om måneden, og i konsultationerne deltager udover den fysioterapeut, som er ansvarlig for det fysioterapeutiske forløb, bandagist Marna Ottosen eller Henrik G. Jensen fra Bandagist-Centret i Haderslev. Ved behov er der tolk til stede.

Forud for speciallægedagene indhenter fysioterapeuterne relevante lægelige oplysninger via praktiserende læge og/eller sygehuse herunder på eventuelle tidligere ortopædkirurgiske – og billeddiagnostiske undersøgelser og via smerteklinikker.

De fysiske problemstillinger, som præsenteres på speciallægedagene er mangfoldige, men der er dog nogle, som ofte går igen. Det er især fodsmerter som følge af falangatortur (slag under fodsålerne), lænderygsmerter samt smerter i hoved, nakke og skuldre. Alle disse problemstillinger medfører som regel et reduceret dagligt funktionsniveau.

På baggrund af klinisk undersøgelse henviser ortopædkirurgen ved behov patienterne til billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen eller MR-scanning) eller til neurofysiologiske undersøgelser, hvis der er kliniske tegn på afklemning af nerver eller nervebetændelse.

Ortopædkirurg og bandagist vurderer i fællesskab, hvorvidt anvendelse af kropsbårne hjælpemidler som individuelt fremstillede fodindlæg, semi-ortopædisk fodtøj, støttende lændebælter eller andre former for støttende bandager kan afhjælpe eller mindske patienternes symptomer og bedre deres fysiske funktionsniveau. Er dette tilfældet, laver ortopædkirurgen en anbefaling, som danner baggrund for en ansøgning til patienternes respektive kommuner om bevilling af det anbefalede.

Andre gange giver det mening, at patienterne forud for en eventuel anbefaling afprøver for eksempel et støttende lændebælte i en periode. Til dette formål råder RCT over nogle udlånsbælter.

Af de ortopædkirurgiske undersøgelsesnotater, som efterfølgende fremsendes til patienternes praktiserende læger, fremgår eventuelle anbefalinger til videre udredning/behandling.


At lade den ortopædkirurgiske udredning foregå i RCT´s regi har flere fordele:

  • Patienterne undersøges i vante rammer og med deltagelse af deres faste fysioterapeut og tolk, der således fungerer som tryghedsskabende personer.
  • Ortopædkirurgen har stor erfaring i udredning af torturspecifikke skader.
  • Undersøgelsesfundene medtages og beskrives i status- og funktionsbeskrivelser.

Desuden har vi i vores fysioterapeutiske praksis stor glæde af den ortopædkirurgiske udredning som et væsentligt og uundværligt led i den samlede fysiske undersøgelse, idet den sammen med den fysioterapeutiske udredning danner grundlag for vores behandling.

Såfremt der ikke er somatiske undersøgelsesfund, som kan forklare patienternes symptomer, kan de indgå i den forklaringsmodel vi anvender, når vi forklarer vores patienter om de naturlige kropslige symptomer, som knytter sig til deres PTSD-/ og angstdiagnoser.