Tolkene er ikke i tvivl: "Vi er glade for RCT"

Af tolkene Victoria Egle Andersen og Adnan Moussa
2015

På det seneste har der i medierne været en del fokus på dårlige tolke. Om denne problematik hører vi også fra tolkebrugere direkte. På RCT er det anderledes. Her stiller man store krav til de sproglige, kulturelle, personlige og fagspecifikke kompetencer. Det er en ære at være tolk på RCT.

På RCT er vi, tolke, betragtet som kollegaer, som har mulighed for at udvikle os. Vi deler erfaringer med hinanden, får sparring både fra hinanden og fra behandlerne. Det er helt anderledes for tolkene fra tolkebureauerne, hvor tolkene ofte føler sig som ensomme tolkemaskiner. Tolkebureauerne er mest optagede af deres økonomiske interesser.

På RCT er vi få, men til gengæld har vi stor erfaring inden for vores område. Vi føler, at vi er en del af teamet på RCT, og vi bidrager ofte med ekstra. Hvis vi f.eks. nogle gange er i tvivl, om en behandler har fanget et budskab mellem linjerne, gør vi ham/hende opmærksom på det i pausen. Selv de dygtigste fagpersoner, som har mødt mange kulturer, kan få brug for lidt sparring om kultur og mentalitet.

På RCT opbygger vi også relationer med vores patienter: En tolk/patient relation. For at få en vellykket behandlingssituation skal patienten først og fremmest have tillid til sin tolk, at der bliver oversat rigtigt, at alt bliver oversat, at tolken overholder sin tavshedspligt og neutraliteten, at tolken ikke danner en dårlig opfattelse af patienten mm. Tilliden til tolken vil aldrig være mulig med en videotolk eller med en ny tolk hver gang.

Selvom vi møder den samme patient i et længere forløb, er vi stadig neutrale og upartiske tolke, der ikke udvikler venskabsforhold til patienten.

Vi har allerede en relation med medarbejderne på RCT, og det er vores opfattelse, at vores patienter godt kan mærke tolkenes tryghed på arbejdspladsen, og at det smitter af på dem.

Vi sætter stor pris på RCT´s administration, som udviser stor fleksibilitet og gør en stor indsats med at sammensætte kalenderen. RCT kunne i stedet vælge den nemme løsning som mange kommuner benytter sig af. Hvis man laver en kontrakt med et tolkebureau, kan man glemme alt bøvl med kalenderen, men der vil opstå nye problemer. Der vil mangle kvalitet, fordi det er en fuldstændig umulig opgave for et tolkebureau at have gode tolke, hvis det primære fokus er, at de skal kunne finde en tolk på et givent tidspunkt og for den lavest mulige pris.

Til dem, som er plaget af problemer med dårlige tolke vil vi råde følgende: Stil krav og vær med til at skabe gode arbejdsvilkår for tolkene, vær mere fleksibel og brug faste tolke. Dermed vil I få oversættelser med høj kvalitet. Man behøver ikke uddanne nye tolke. De findes allerede, men man møder dem sjældent i tolkebureauer, fordi de ikke ønsker at arbejde under de arbejdsvilkår, som bliver tilbudt af tolkebureauerne.