Vi lukker ikke bare ned, når vores patienter har brug for os!

I tiden med corona har vi oplevet, at den angst mange patienter med PTSD i forvejen oplever er blevet forstærket. Mange genoplever noget, de har været udsat for i forbindelse med krig og flugt, hvor de har været afskåret fra omverdenen og har måttet gemme sig for at beskytte sig selv og deres familier fra en udefrakommende trussel.

Da Danmark første gang lukkede ned i midten af marts 2020, valgte mange af vores patienter at isolere sig helt og kom slet ikke ud af deres bolig i flere uger. De fleste af os oplevede nok, i et eller andet niveau, at være bange og føle usikkerhed. Men vi havde den fordel, at vi kunne forstå de udmeldinger, som myndighederne og medierne kom med på de mange pressemøder, radio- og tv indslag. For en stor del af vores patienter gælder det, at de ikke har de sproglige redskaber til at kunne forstå informationerne, som bliver givet om coronasituationen.

En følge deraf er, at mange af vores patienter orienterer sig på nettet. De søger informationer på deres eget modersmål og på alle mulige medier, hvor ikke alle informationskanaler er lige troværdige. Der er mange eksempler på, at patienter orienterer sig via sociale medier og de kommentarer og debatter, der florerer der. Hvis man i forvejen oplever angst og utryghed, kan dette bombardement af andres meninger virke ekstremt forvirrende. Hvad er rigtigt? Hvor stor er den reelle trussel? Er vi i livsfare?

Nogle patienter har været overbeviste om sandheden i konspirationsteorier om, at corona bare er noget, verdens stormagter har opdigtet for at kunne få større politisk og økonomisk indflydelse.
Andre har forestillet sig, at der, som vi har set i andre lande, var døde mennesker overalt, eller at hele Danmark lå øde hen.

Lige netop i forhold til denne angst og usikkerhed på, hvad der egentlig foregår, spiller RCT en vigtig rolle. Hvor mange andre instanser lukker ned, fastholder vi den kontinuerlige kontakt til vores patienter.

Med fokus på at undgå misforståelser og dramatiseringer men samtidig sørge for, at vores patienter er orienterede om den aktuelle situation, bruger vi mange kræfter på at forklare de nyheder og informationer, som kommer fra myndighederne - herunder også at ”skyde forkerte oplysninger ned”.

Vi tilbyder vores patienter behandling ved fremmøde men har også åbnet muligheden for behandling via video eller telefon. Dette i erkendelsen af, at den bedste behandling foregår ved fremmøde, men at denne nødløsning er bedre end at lade patienterne sidde alene med deres uro. Nogle har af angst for at komme udenfor valgt det sidste, mens den største del af vores patienter netop har brug for at komme ud - bryde cirklen med følelsen af isolation og opleve, at noget stadig fungerer normalt, og at verden ikke er farlig.

Behandlerne på RCT bruger mange kræfter på samtaler omkring patienternes reaktioner på coronasituationen. De arbejder med beroligende metoder og fokus på, hvad patienterne kan gøre på trods af den delvise nedlukning af samfundet.

Dette betyder selvfølgelig, at en del af det oprindeligt planlagte behandlingsforløb ændrer indhold og tilpasses i forhold til den udfordring, patienterne er i lige nu.

I foråret 2020 vakte det i starten nogen undring, at RCT ikke lukkede ned for behandling.
Beslutningen blev taget i samråd med regionen med afsæt i af hjælpe en sårbar patientgruppe men også i ikke at overbelaste det akutpsykiatriske område. Hvad sker der med vores patienter, hvis vi midt i kaos bare giver slip? Set fra et medarbejderperspektiv giver det absolut mening, og vi synes, det er den rigtige beslutning. Ligesom sygeplejersker, læger, politi, pædagoger mv. har vi som frontpersonale en vigtig rolle - ikke mindst i en tid, hvor vores patientgruppe har ekstra meget brug for at blive fulgt, støttet og beroliget. 
Når vi kører på arbejde med næsten tomme veje og gader, er det med en følelse af glæde og stolthed over at kunne gøre noget for mennesker med behov for hjælp.

Alle medarbejdere på RCT - behandlere, tolke, det administrative personale, ledelsen og bestyrelsen - er drevet af lysten til at hjælpe en sårbar patientgruppe. Dette kommer også tydeligt til udtryk i en tid, hvor corona ændrer verden, som vi kender den.

Læs Sundhedsstyrelsens pjece om mennesker med psykisk lidelse i en coronatid