Behandlingsmodel

Behandlingsmodellen ved RCT er i sin grundstruktur tværfagligt orienteret og omfatter en helhedsforståelse af, hvad det vil sige at være fysisk- og psykisk traumatiseret samtidig med at skulle leve i landflygtighed.

Behandlingsmodellen er udviklet på baggrund af mangeårige kliniske erfaringer med målgruppen, samt et konstant fokus på inddragelse af evidensbaserede behandlingsmetoder i den tværfaglige model.

Behandlingsmodellen omfatter tre overlappende domæner i den traumatiseredes tilværelse:

  • Fysioterapeutisk: Styrkelse af de kropslige ressourcer, somatiske udredninger samt smertehåndtering i hverdagen
  • Socialrådgivning: Stabilisering i hverdagen, styrkelse af dialogen med offentlige myndigheder, at genfinde meningen med livet i eksil
  • Psykologisk: Traumebearbejdning, håndtering af PTSD symptomer samt komorbide tilstande, tab og sorg.

Disse tre domæner overlapper og interagerer gensidigt i patientens hverdag, hvilket naturligt får et stort fokus i den tværfaglige forståelse af patienten.


Overordnet set tilbydes patienter behandling indenfor tre delvist overlappende kategorier: