Håndtering af persondata på RCT

Dataansvarlig

RCT er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
RCT - RehabiliteringsCenter for Traumatiserede
Gravene 16 A, 1. sal
6100 Haderslev
Tlf. 74532535
Databeskyttelsesrådgiver:
Hanne Schmidt Nielsen
hsnielsen@rct.life

Vi behandler følgende persondata:

  • Cpr.nr., navn, adresse, tlf.nr., mailadresse
  • Evt. navn og tlf.nr. på pårørende
  • Oplysninger om sundhed og sygdom til brug ved behandlingen
  • Modtagede oplysninger fra offentlige hospitaler, privatpraktiserende læger eller kommuner

Dine rettigheder:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger vi har registreret om dig.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage.

Sikkerhed:

Alle ansatte ved RCT er underlagt tavshedspligt efter Forvaltningslovens §27 og Straffelovens §152ff.
Tavshedspligten gælder også efter ophørt ansættelse. 
Al indhentning og videregivelse af oplysninger foregår iht. gældende lovgivning.

Opbevaring og adgang til personhenførbare data:

Opbevaring af personhenførbare data sker udelukkende på en måde, som er beregnet og sikret til formålet. Data som ikke er elektroniske opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Adgang til og brug af personhenførbare informationer i de elektroniske systemer logges i overensstemmelse med med lovgivningen.
Systemleverandør har ansvar for opsamling og lagring af logoplysninger.

Klageinstans:

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet.
Se mere om klageadgang på www.datatilsynet.dk