Henvisning

RCT behandler:

  • Mennesker der er blevet traumatiseret (primært traumatiseret) i et andet land end Danmark af krig, forfølgelse, tortur eller andre former for organiseret vold og overgreb.
  • Mennesker der lider af posttraumatisk belastningsreaktion som hoveddiagnose evt. i kombination med en eller flere komorbide diagnoser.
  • Pårørende (sekundært traumatiserede) til primært traumatiseret familiemedlem, hvor relationen i sig selv truer personens psykiske-, fysiske og sociale integritet.

Følgende er ikke omfattet af målgruppen:

  • Mennesker der ikke har dansk sygesikring og lovligt ophold i Danmark.
  • Mennesker der er svært selvmordstruede, er langvarigt psykotiske eller er sindslidende med behov for vedvarende psykiatrisk behandling.
  • Mennesker med PTSD, hvor traumet er opstået i Danmark.

Ud over ovenstående kriterier vil det altid være en klinisk vurdering, hvorvidt den henviste er motiveret for og kan profitere af et behandlingstilbud.

Sådan henvises til behandling:

Henvisning til rehabilitering skal ske via egen læge eller anden speciallæge.

Man henviser til RCT via henvisningshotel (DNHF), find os under dynamisk henvisninger eller via sikker mail til: kontakt@rct.life. Alternativt kan henvisningen udskrives og sendes med posten. 

Forløbet efter henvisning:

Når henvisningen er modtaget kvitterer vi for modtagelsen, og patienten indkaldes til udredning indenfor 30 dage. Udredningen foretages af både psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver.

Ugen efter endt udredning vurderer vores visitationsudvalg om og hvilken behandling patienten skal tilbydes. Både patient og henviser får besked om beslutningen umiddelbart herefter.

 

Henvisningsskema