Kom til fyraftensmøde på RCT

Den 01. november 2022 kl. 15-17.30 afholdes et fyraftensmøde på RCT. Center for Udsatte Flygtninge inviterer fagprofessionelle i Region Syd, der arbejder med flygtninge i kommunalt og regionalt regi til et fyraftensmøde. Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) deltager på mødet, hvor de vil fortælle om deres igangværende forskningsprojekt "TværIndsats".

Se mere: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/kurser-konferencer-og-netvaerk/fyraftensmode-region-syd-styrket-samarbejde-om-flygtninge-og-minoritetsetniske-borgere-med-sundheds-beskaeftigelses-og-sociale-udfordringer/