Nyt medlem af RCT's bestyrelse

Vi glæder os til at byde Birthe Søllingvraa velkommen i bestyrelsen som et nyt bestyrelsesmedlem.

Birthe er jobrådgiver i Sønderborg Kommune, hvor hun er ansat i Jobcentrets jobklub indsats.

Mit engagement i arbejdet med traumatiserede flygtninge startede i 1991, hvor jeg supplerede min læreruddannelse med uddannelsen som lærer i dansk som andet sprog og blev ansat på Sprogskolen i Sønderborg. Hurtigt opdagede jeg, at en del flygtninge havde vanskeligheder med at lære dansk og mestre hverdagslivet og jeg blev optaget af at udvikle og iværksætte undervisning, tilpasset denne målgruppe. 

Fra 2003 til 2010 arbejdede jeg som projektleder og daglig leder af sprogskolens tilbud : Pædagogisk rehabilitering af traumatiserede flygtninge. 

Tilbuddet startede som et udviklingsprojekt iværksat af Integrationsministeriet: undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere i et rehabiliterende perspektiv: Danskuddannelse til voksne udlændinge. Dette projekt blev efterfulgt af projektet : TRIB traumatiserede i beskæftigelse og et projekt Familierettet psykoedukation for traumatiserede flygtninge. I alle årene arbejdede jeg tæt samarbejde med RCT i Haderslev. 

Derudover har jeg holdt oplæg om undervisning af flygtninge med traumer og pædagogisk rehabilitering på diverse konferencer og workshops, ligesom jeg har holdt kurser for ansatte på sprogskoler.  

I dag er jeg ansat som jobrådgiver i Sønderborg kommune - i jobcentrets jobklub indsats. Jeg interesserer mig fortsat for integrations -og flygtningeområdet og glæder mig derfor meget til at deltage i bestyrelsesarbejdet hos RCT,  hvor jeg vil bidrage med mine erfaringer og mit engagement.

Birthe Søllingvraa

Birthe Søllingvraa, jobrådgiver i Sønderborg Kommune

Birthe Søllingvraa, jobrådgiver i Sønderborg Kommune