To tredjedele af vores patienter har ikke bare PTSD men også Kompleks PTSD

Nyt om PTSD og Kompleks PTSD!

 

I 2013 begyndte traumeforskere forarbejdet til at introducere en ny traumediagnose ’Kompleks PTSD’ til WHOs kommende diagnosesystem ICD-11. Man har i mange år været bevidst om, at mange svært traumatiserede mennesker led af nogle symptomer, der ikke kunne forklares blot med PTSD diagnosen. Denne overbygning kaldtes for Kompleks PTSD (K-PTSD) og kendetegnes af vanskeligheder ved at regulere egne følelser, dårligt selvværd og problemer med at være sammen med andre mennesker. For at være på forkanten begyndte RCT  i 2015 at implementere det vordende International Trauma Questionnaire (ITQ) som et led i forsøget på at identificere sårbare patienter hvis problemer ikke blot kunne forklares ud fra PTSD diagnosen. 

 

De diagnostiske kriterier for K-PTSD ligger nu fast fra WHOs side, og RCT kan nu, som nogle af de første i Danmark, være med til at afdække, hvor udbredt K-PTSD er blandt behandlingssøgende traumatiserede flygtninge.

 

To tredjedele af de henviste patienter opfyldte kriterierne for K-PTSD. Det vil sige, at patienter ud over problemer med angstprovokerende genoplevelser, vedvarende undgåelse og psykisk vagtsomhed også led af invaliderende problemer med regulering af følelserne, gennemgående selvværdsproblemer og problemer i samværet med andre mennesker.

 

Problemerne med K-PTSD afspejler behovet for en bredspektret og ofte langvarig behandling af en meget sårbar og udsat patientgruppe i det danske samfund.


Artiklen om PTSD og K-PTSD er skrevet af psykologerne Sabrina Brødsgaard Nielsen og Mikkel Auning-Hansen fra RCT i samarbejde med psykolog og MSCA phd-studerende Maria Louison Vang fra Ulster Universitet samt professor Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet.

Læs mere om metoder, flere resultater, diskussion og implikationer i linket nedenfor.

 

https://tidsskrift.dk/torture-journal/article/view/115367/166104