Oase i en stenørken

Artikel skrevet til Haderslev Ugeavis

af sognepræst ved Haderslev Domsogn og bestyrelsesmedlem ved RCT Kirsten Münster

Haderslev Centrum er lidt en stenørken, synes jeg. Der er for mange grå fliser og for lidt grønt i passagen. Men nu har jeg lært et sted i passagen at kende, som inden døre lyser op i det grå. En slags oase i stenørkenen for de mennesker, som færdes der.

Det drejer sig om Rehabiliteringscenter for Traumatiserede (RCT). Centret tilbyder behandling af flygtninge, der har været udsat for traumatiske hændelser. De er sluppet væk fra krigens rædsler men er stadig mærket af det. Krig får mennesker til at optræde grusomt, bl.a. ved at udsætte andre for seksuelt misbrug eller tortur med vand, strøm eller slag. Det sætter sig i ofrenes sind og krop som traumer.

Flygtninge kommer hertil med ønsket om at lægge de grusomme oplevelser bag sig og med drømmen om at bygge et nyt liv op for sig selv og sin familie. De ønsker at lære sproget, få et arbejde og bidrage til deres nye samfund. Men det kan være svært, når fortidens traumer trænger sig på. En del flygtninge diagnosticeres med PTSD (post traumatisk stress syndrom). Symptomerne er mareridt, søvnproblemer, vrede, kroniske smerter, koncentrationsbesvær m.m. Man gør alt for at undgå ting, som minder om de traumatiske oplevelser. Det kan være kroppen sætter sig i alarmberedskab hver gang man møder en politibetjent eller hører et fly. Små daglige ting kan fremkalde voldsomme minder.

Patienter henvises af egen læge til behandling på RCT. Sidste år blev knap 200 patienter færdigbehandlet på centret i Haderslev og satellitterne i Sønderborg og Hvidding. Behandlingen foregår i et tværfagligt team bestående af psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere. Hos psykologerne arbejder patienterne med at lave en livslinje. Det genopbygger patientens hukommelse om sit liv og reorganiserer hjernen, så den lærer at omgås de ubehagelige minder og dermed svække deres påvirkningskraft. Hos fysioterapeuten arbejdes der med at lindre de fysiske smerter, som er senfølger af tortur, f.eks. slag på krop og hoved eller anbringelse i tvungne kropsstillinger. Hos socialrådgiveren arbejdes der med udredning af sociale forhold.

Desuden indgår tolke i arbejdet, ligesom en psykiatrisk læge og en ortopædkirurg har sin gang i huset. Der er tæt kontakt med kommuner og med patienternes praktiserende læge. RCT har et samarbejde med Red Barnet, hvor frivillige arrangerer oplevelsesture for patienter og deres familier, så de for en stund bringes ud af krigens skygge.

Nytter indsatsen så? JA - behandlingen har dokumenteret effekt. Patienterne finder hjælp i oasen til bedre at mestre deres stenede liv.