Hvad er RCT?

RCT – RehabiliteringsCenter for Traumatiserede

Vores primære formål er behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge og torturoverlevere, der lider at senfølger af svære traumer såsom posttraumatiske belastningsreaktion angst og depression.

Henviste voksne skal have lovligt ophold i Danmark samt lide af senfølgerne af svære traumer pådraget i et andet land end Danmark. Det kan være som følge af krig, forfølgelse, tortur, fængselsophold eller andre former for organiseret vold og overgreb.

Vi er et privat specialsygehus indenfor psykiatrien. Vi er omfattet af det frie sygehusvalg. Det betyder, at man via en læge kan blive henvist til gratis behandling hos os på lige fod med det offentlige sygehusvæsen.

Vi laver også specialiseret udredning og behandling af traumatiserede børn og unge i alderen 4 - 17 år. Målgruppen er her børn og unge, som kan have en dansk såvel som en udenlandsk baggrund. Børn og unge henvises til os via en kommunal sagsbehandler. Udredning og behandling af børn og unge sker mod betaling.

Vi holder til i Haderslev med satellitter i både Sønderborg og Hviding.
RCT blev etableret i 1985 som et af de første af sin slags i verden. Centeret er i dag organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse på ti medlemmer.
Vi er en upolitisk, humanitær organisation.

Bestyrelse, ledelse og medarbejdere har et stærkt fokus på, at vi er i front inden for behandlingen af traumatiserede børn, unge og voksne, og at behandlingen er af meget høj kvalitet og gør en forskel for vores målgruppe. Vi deltager aktivt i forskning både nationalt og internationalt. Endvidere videndeler og samarbejder vi med andre rehabiliteringscentre. Medarbejderne på RCT bliver løbende opdateret med ny viden, certificeringer og uddannelser.

 

RCT’s behandlingsmål
Målet er at øge traumatiserede flygtninges sundhed, funktionsniveau samt livskvalitet til gavn for den enkelte, pårørende og samfundet.

 

RCT’s vision
Forskellighed, indsigt og styrke.
Vi vil være det humanitære, kendte og foretrukne behandlings- og formidlingscenter for alle generationer af traumatiserede flygtninge.

 

RCT’s mission
Vi laver specialiseret og tværfaglig behandling af flygtninge med PTSD med afsæt i evidensbaserede metoder og mangeårige praksiserfaringer.
Vi formidler vores viden, og indgår i et tværsektorielt samarbejde med læger samt kommunale og regionale myndigheder, der er i berøring med traumatiserede flygtninge.