Privat fond

Til at understøtte behandlingen har RCT en privat fond, hvor igennem der bl.a. kan gives bevillinger til kropsbårne hjælpemidler, fodtøj eller medicin, som medvirker til smertelindring og et bedret dagligt funktionsniveau for patienten. 

Fonden kan i særlige tilfælde træde til, når det ikke er muligt for patienterne, gennem gældende lovgivning, at få en offentlig bevilling, og de ikke selv har den fornødne økonomi til at betale.

Patienternes økonomiske råderum er objektivt set blevet betydeligt mindre, og det tvinger dem til at skulle foretage svære prioriteringer,som lader deres børn og families behov gå forrest.

Fonden er afhængig af private donationer og modtager gerne sådanne fra både privatpersoner og virksomheder.

Centerleder Leif Christensen står gerne til rådighed for yderligere oplysninger