Sygeplejerske ved RCT - RehabiliteringsCenter for Traumatiserede Haderslev

Vores mangeårige dygtige sygeplejerske har valgt at gå på pension. Vi søger derfor en sygeplejerske 37 timer ugentligt til varetagelse af sundhedsfaglige og administrative opgaver i tilknytning til behandling af flygtninge med PTSD. Der er tale om mennesker, som lider under følgerne af krigsoplevelser, tortur, overgreb og flugt. Endvidere varetager vi behandling af børn og unge, som er traumatiseret.

RCT er et privat specialsygehus indenfor psykiatrien. Vi har driftsoverenskomst med Region Syddanmark, er upolitiske og hviler på et humanitært grundlag. Vi er i førende inden for behandlingen af traumatiserede flygtninge og bidrager aktivt i forskningen på området.

Vi tilbyder et spændende og afvekslende job, hvor du får mulighed for stor faglig udvikling i tæt samarbejde med en række gode og engagerede kolleger. Respekten for det enkelte menneske er helt central i vores arbejde, og vores kerneopgave er at tilbyde en behandling, som medvirker til at give størst mulig værdi for den enkelte til at kunne opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv samt at kunne fungere i samspil med det omgivende samfund.

Dine primære opgaver vil være:

 • Sundhedsfaglig koordinering i tilknytning til husets behandlere, tilknyttede speciallægekonsulenter og vores samarbejdspartnere
 • Samarbejde med lægehuse, praktiserende læger, sygehuse, hjemmesygeplejen m.v.
 • Overblik over igangværende patienter, behandlingskonferencer, teammøder, behandlere, start og sluttidspunkter for behandling
 • Vejledning af patienter
 • Indhente prøvesvar og skrivelser. Bestille blodprøver og EKG. Foretage blodtryksmålinger og lave opfølgning på ordinationer
 • Levering af materiale til statistik
 • IT-funktioner og journaliseringsopgaver, herunder implementering og vedligehold af nye funktioner
 • Udfærdigelse af instrukser, vejledninger og breve, samt redigering og afsendelse af diverse skrivelser
 • Telefonpasning og praktiske opgaver
 • Ad hoc opgaver i et samarbejde med det øvrige personale i administrationen

Du vil indgå i en mindre organisation med korte beslutningsveje, et velfungerende team og et godt arbejdsmiljø. Vi er i alt 32 medarbejdere.

I administrationen er der ud over dig tre administrative medarbejdere. Du vil indgå i et tæt samarbejde med disse kollegaer og skal kunne tage og dele opgaver med dem.

Centrets øvrige medarbejdere er psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere og tolke, som du også vil have mange berørings- og samarbejdsflader med.

Du refererer direkte til centerlederen.

Til centret er der endvidere tilknyttet tre speciallægekonsulenter.

Vi søger en sygeplejerske, som:

 • Har flere års erfaring indenfor sundhedsområdet og gerne psykiatrisk erfaring
 • Har god indsigt i det lægefaglige område
 • Har gode kommunikative evner (skriftligt, retskrivning, mundtligt)
 • Har interesse for IT- og journaliseringssystemer
 • Tør gå forrest, kan udfordre og tage ansvar – også for opgaver uden for dit område
 • Har gode erfaringer med koordinering og planlægning
 • Hurtigt kan omstille sig til uforudsigelige situationer, som kræver opmærksomhed
 • Er en god teamplayer, som er proaktiv, udadvendt, selvkørende og kan skabe gode relationer
 • Har overblik men også sans for detaljerne
 • Trives med både rutineprægede og komplekse arbejdsopgaver
 • Har lyst til at arbejde i en flad organisation med et tværfagligt fokus, samt lyst til at arbejde med personer fra fremmede kulturer

Vi har gode muligheder for oplæring, uddannelse og supervision.

Læs mere om vores arbejde og igangværende projekter på www.rct.life

Stillingen ønskes besat fra den 01.08.2021, eller snarest muligt herefter.

Løn og ansættelsesvilkår efter aftale med Dansk Sygeplejeråd.

Ansøgningsfristen er kl. 8.00 torsdag den 10.06.2021

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 16.06.2021

Hvis du vil vide mere om stillingen og RCT, er du meget velkommen til at kontakte centerleder Leif Christensen eller sygeplejerske Hanne Borg på 74 53 25 35.


Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og eksamensbevis. Send ansøgning

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Vores vision:
”Forskellighed, indsigt, styrke
Vi vil være det humanitære, kendte og foretrukne behandlings- og formidlingscenter for alle generationer af traumatiserede flygtninge”