Psykologstilling ved RCT - RehabiliteringsCenter for Traumatiserede Haderslev

En af vores gode psykologer har valgt at gå på pension. Vi søger derfor en psykolog 37 timer ugentligt til varetagelse af den psykologiske behandling af flygtninge med PTSD. Der er tale om mennesker, som lider under følgerne af krigsoplevelser, tortur, overgreb og flugt. Endvidere varetager vi behandling af børn og unge, som er traumatiseret.

RCT er et privat specialsygehus indenfor psykiatrien. Vi har driftsoverenskomst med Region Syddanmark, er upolitiske og hviler på et humanitært grundlag. Vi er førende inden for behandlingen af traumatiserede flygtninge og bidrager aktivt i forskningen på området.

Vi tilbyder et spændende og afvekslende job, hvor du får mulighed for stor faglig udvikling i tæt samarbejde med en række gode og engagerede kolleger. Respekten for det enkelte menneske er helt central i centrets arbejde, og vores kerneopgave er at tilbyde en behandling, som medvirker til at give størst mulig værdi for den enkelte til at kunne opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv samt at kunne fungere i samspil med det omgivende samfund.

Primære opgaver vil være:

 • Psykologiske undersøgelser og vurderinger
 • Psykoterapeutiske forløb målrettet den enkeltes biopsykosociale ressourcer
 • Gruppebehandling
 • Bidrage med din faglighed i den fortsatte udvikling af behandlingstilbuddene ved RCT

Du vil indgå i en mindre organisation med korte beslutningsveje, et velfungerende team og et godt arbejdsmiljø. Vi er i alt 32 medarbejdere.

Behandlingsarbejdet foregår som hovedregel med vores egne tolke og sker i et tæt tværfagligt samarbejde med centrets øvrige behandlere, som ud over 6 psykologer består af 3 fysioterapeuter, 3 socialrådgivere, 1 sygeplejerske samt tilknyttede speciallægekonsulenter.
Vores primære behandlingssted er beliggende i Haderslev, men vi har også 2 satellitter som betjenes 1 dag ugentligt i henholdsvis Sønderborg og Hviding syd fra Ribe.

Vi søger en psykolog, som:

 • Har bred erfaring i forhold til udredning og psykoterapeutiske behandlingsforløb
 • Har kendskab til og interesse for psykologiske problemstillinger i transkulturelle sammenhænge
 • Kan give sin mening og faglighed til kende på en konstruktiv måde
 • Formår at etablere tillid og kontakt
 • Har gode samarbejds- og formidlingsevner
 • Besidder psykisk robusthed
 • Er fleksibel og kreativ
 • Har erfaring med og lyst til at arbejde tværfagligt

Vi har gode muligheder for oplæring, uddannelse og supervision.

Læs mere om vores arbejde og igangværende projekter på www.rct.life

Stillingen ønskes besat fra den 15.08.2021.

Løn og ansættelsesvilkår efter aftale med Dansk Psykologforening.

Ansøgningsfristen er fredag den 11.06. 2021 kl. 08.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fredag den 18.06.2021

Hvis du vil vide mere om stillingen og RCT, er du meget velkommen til at kontakte centerleder Leif Christensen eller psykolog og behandlingsansvarlig Mikkel Auning-Hansen på telefon 74 53 25 35.


Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og eksamensbevis snarest via dette link: Send ansøgning

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Vores vision:
”Forskellighed, indsigt, styrke
Vi vil være det humanitære, kendte og foretrukne behandlings- og formidlingscenter for alle generationer af traumatiserede flygtninge”