Fysioterapeutisk træningsgruppe

De fleste patienter på RCT er kroniske smertepatienter. Det opleves af og til, at smerterne udgør så stor en belastning for patienterne, at de ikke er i stand til at arbejde med deres traumer og PTSD.

Mange af disse patienters viden om og forståelse af kroppens opbygning og funktion er yderst mangelfuld, og de bliver på den baggrund bange for kroppens signaler – de bliver bange for at fejle noget alvorligt og kan ikke skelne mellem naturlige reaktioner på bevægelse og kroppens reaktioner på f.eks. angst.
Det kan forstærke eller fastholde PTSD symptomer og fastholde patienten i en inaktiv hverdag i isolation.

I efteråret 2019 har vi derfor søsat et nyt projekt - et gruppebehandlingstilbud henvendt til netop disse patienter, hvor smerteproblematikkerne er så altoverskyggende, at de ikke er klar til at arbejde psykologisk med traumerne.

Formålet med gruppen:

  • Øge aktivitetsniveauet trods smerter – herunder at blive selvhjulpen i hverdagen (fokus blandt andet på at tage offentlig transport samt cykling)
  • Kendskab til kroppen og kroppens reaktioner (blandt andet at kunne skelne mellem naturlige reaktioner på bevægelse og symptomer relateret til PTSD/angst)
  • Give forståelse for vigtigheden af aktivitet i forhold til smerter
  • Viden om KRAMS-faktorer
  • Tryghed ved at bruge kroppen


Deltagerne tilbydes deltagelse i gruppen en gang ugentligt i 12 uger, og gruppen har løbende optag. Efter endt forløb tilbydes størstedelen hjælp til at fortsætte med fysisk aktivitet i lokalområdet – det kan være med en genoptræningsplan, i lokale foreninger, idræt for sindet eller i samarbejde med Jobcentret. Forløbet er tilrettelagt, så en del af træningen foregår udenfor vores lokaler. Bevægelse i naturen og i byen samt i et lokalt fitnesscenter skal bane vejen for, at deltagerne efterfølgende har lettere ved at forblive aktive i lokalområdet.

Erfaringer:

Vi oplever i gruppen, at der er en rigtig god gruppedynamik. Deltagerne er trygge ved at møde op og ved hinanden. De drager omsorg for hinanden og er gode til at dele personlige erfaringer. Alle er meget engagerede og arbejder aktivt på deres eget niveau. De tager imod undervisning og træning med et åbent sind.

Deltagerne fortæller, at de i gruppen har erfaret, at der via bevægelse af kroppen opnås afslapning i hovedet og afledning fra tanker. De får mere energi og anvender åndedrætsøvelser hjemme for at finde ro. Gennem undervisning i gruppen har de fundet større tryghed ved kroppens reaktioner og er nu ikke længere bange for at fejle noget alvorligt, når de mærker angsten. De oplever også, at de håndterer smerterne anderledes end tidligere. Deres tidligere håndtering har været smertestillende medicin og hvile, hvor de nu har erfaret, at bevægelse har bedre effekt på smerterne.

 

Gruppen varetages af 2 fysioterapeuter og en fast tolk, og deltagerne tilbydes 12 gange behandling.

I træningscentret

I træningscentret

Psykoedukation om kroniske smerter

Psykoedukation om kroniske smerter