Fysioterapeutisk træningsgruppe

Printbar patientinformation forefindes nederst på siden.

De fleste patienter på RCT er kroniske smertepatienter. Det opleves af og til, at smerterne udgør så stor en belastning for patienterne, at de ikke er i stand til at arbejde med deres traumer og PTSD.

Mange af disse patienters viden om og forståelse af kroppens opbygning og funktion er yderst mangelfuld, og de bliver på den baggrund bange for kroppens signaler – de bliver bange for at fejle noget alvorligt og kan ikke skelne mellem naturlige reaktioner på bevægelse og kroppens reaktioner på f.eks. angst.
Det kan forstærke eller fastholde PTSD symptomer og fastholde patienten i en inaktiv hverdag i isolation.

Vi tilbyder et gruppebehandlingstilbud henvendt til patienter, hvor smerteproblematikkerne er så altoverskyggende, at de ikke er klar til at arbejde psykologisk med traumerne.

Formålet med gruppen:

  • Øge aktivitetsniveauet trods smerter
  • Kendskab til kroppen og kroppens reaktioner 
  • Give forståelse for vigtigheden af aktivitet i forhold til smerter
  • Viden om KRAMS-faktorer
  • Tryghed ved at bruge kroppen

Patienterne tilbydes deltagelse i gruppen en gang ugentligt i 12 uger, og gruppen har løbende optag. Efter endt forløb tilbydes størstedelen hjælp til at fortsætte med fysisk aktivitet i lokalområdet – det kan være med en genoptræningsplan, i lokale foreninger, idræt for sindet eller i samarbejde med Jobcentret. Forløbet er tilrettelagt, så en del af træningen foregår udenfor vores lokaler. Bevægelse i naturen skal bane vejen for, at deltagerne efterfølgende har lettere ved at forblive aktive i lokalområdet.

Erfaringer:

Vi oplever i gruppen, at der er en rigtig god gruppedynamik. Patienterne er trygge ved at møde op og ved hinanden. De drager omsorg for hinanden og er gode til at dele personlige erfaringer. Alle er meget engagerede og arbejder aktivt på deres eget niveau. 

Patienterne fortæller, at de i gruppen har erfaret, at der via bevægelse af kroppen opnås afslapning i hovedet og afledning fra tanker. De får mere energi og anvender de tillærte strategier hjemme for at finde ro. Gennem undervisning i gruppen har patienterne fundet større tryghed ved kroppens reaktioner og de er nu ikke længere bange for at fejle noget alvorligt, når de f.eks. mærker angst. Patienterne oplever også, at de håndterer smerterne anderledes end tidligere. Håndteringen har før været smertestillende medicin og hvile, nu har de erfaret, at bevægelse har bedre effekt på smerterne.

Patientinformation: Fysioterapeutisk træningsgruppe

I træningscentret

I træningscentret

Psykoedukation om kroniske smerter

Psykoedukation om kroniske smerter