Monitorering

Baggrund

RCT har siden 2013 gennemført monitorering af patienters symptomer i alle behandlingsforløb. Formålet er at sikre kvaliteten i behandlingen og sikre vidensdeling med fagprofessionelle interessenter. 

Vores monitoreringsdata indgår i et landsdækkende monitoreringssamarbejde og database, Den danske Traume Database for flygtninge (DTD). Denne bygger på data fra fem klinikker i henholdsvis Aalborg (Rehabiliteringscenter for flygtninge), Aarhus (Klinik for PTSD og angst) og København (OASIS og DIGNITY). Databasen rummer information på over 5000 traumatiserede flygtninge fra 1982 og frem til i dag. Det er et unikt samarbejde, der er det største internationalt.

Centrene har i fællesskab udarbejdet en rapport over behandlingseffekt og faktorer, der kan have indflydelse på behandlingen. Dette kan læses på nedenstående hjemmeside.

Metode

Der monitoreres før behandlingsopstart (baseline), ved afslutningen af behandlingsforløbet (slut) og 9 måneder efter behandlingens afslutning (opfølgning). Monitorering foretages enten af vores tolke eller én af behandlerne.

Der måles på sociodemografiske oplysninger, funktionelle mål, angst og depression, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), kompleks PTSD, psykiske risikofaktorer og smertemål.

På baggrund af vores eget datamateriale er det nu muligt at give en systematisk beskrivelse af patienternes psykiske sundhedstilstand og effekten af vores behandling. 

Læs mere om vores monitoreringsresultater - herunder statistisk data

Læs mere om databasen her, samt foreløbige resultater.