Søvngruppe

Søvnforstyrrelser og mareridt er et kendetegnende symptom på PTSD. De fleste af vores patienter plages af drømme og mareridt, som ofte handler om de traumatiske oplevelser, de har haft tidligere.

For mange patienter bliver mareridtene så plagsomme, at de udvikler uhensigtsmæssige strategier og søvnritualer i forsøg på at undgå mareridtene. Dette forværrer søvnen yderligere og resulterer ofte i, at patienterne i dagtimerne er så udmattede, at det går ud over deres daglige funktionsniveau.

På RCT har vi for første gang etableret gruppebehandling direkte målrettet mareridt og søvnbesvær.

Med udgangspunkt i en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode, Imagery Rehearsal Therapy (IRT), specifikt udviklet til disse problemstillinger arbejdes der bl.a. med søvnrutiner, strategier til håndtering af negative billeder, positive visualiseringsøvelser og omskrivning af mareridt.

 Formålet med søvngruppen:

  • Mindske hyppigheden af mareridt, opnå bedre søvnkvalitet og dermed også det daglige funktionsniveau
  • Mindske påvirkningen af mareridt således at patienten oplever mindre angst forbundet med sine mareridt og søvn
  • Normalisere traumereaktioner
  • Øge oplevelsen af at kunne mestre sin egen situation og søge støtte ved andreGruppeforløbet består af 12 gange 90 minutters sessioner. Der kan være mellem 4 og 6 personer i en gruppe. Grupperne er blandede med kvinder og mænd. Der er tale om lukkede grupper, hvilket vil sige, at der ikke er mulighed for løbende optag af nye gruppedeltagere.

Behandlingen i gruppen varetages af 2 psykologer og en fast tolk.