Ud af krigens skygge

Som det fjerde sted i Region Syddanmark har Haderslev nu en oplevelsesklub for traumatiserede flygtningefamilier. Familier der har været ramt af tortur, fængselsophold, selve flugten eller anden form for organiseret vold og overgreb, som har resulteret i traumer.

Projektet:

ATT i Odense og Red Barnet startede i 2011 et projekt, hvor natur og friluftsliv skulle sætte rammen for en social, rehabiliterende og netværksskabende indsats for traumatiserede familier.

Et af målene er, at skabe øget trivsel og sundhed for de deltagende familier ved øget inklusion, bedre netværk og sociale relationer for deltagerne. 

RCT har siden 2017 været med i projektet, og turene med Oplevelsesklubben har været afholdt med stor succes.

Oplevelser og aktiviteter i naturen har en beroligende og rehabiliterende effekt. Bl.a. har en mandlig patient i sin behandling fortalt, at han på sin første tur med Oplevelsesklubben mærkede glæde for første gang siden krigen brød ud i Syrien, da han så sin kone og datter grine og hvine til krabbefangst. 

Familierne, der deltager er udvalgt af RCT´s behandlere. 

Ligesom forældrene, kan børnene have egne traumatiserende oplevelser med i bagagen ved ankomsten til Danmark og er generelt i høj risiko for sekundær traumatisering gennem en opvækst hos svært traumatiserede forældre.

At være barn i en familie med en så voldsom bagage kan ofte være en stor udfordring og belastning. Positive fælles oplevelser, som vi kan være med til at skabe, kan potentielt i dette projekt gøre en stor forskel i disse børn og familiers liv, og et vigtigt mål med oplevelsesklubben er at styrke forældrenes ressourcer.

RCT og frivillige – en god kombination

Red Barnet har stået for at rekruttere frivillige og for hele det indledende arbejde med informations- og planlægningsmøder, kurser osv. Det er de frivillige, der står for at arrangere turene.

RCT har en medarbejder med i projektet, hvis rolle er at deltage i oplevelsesture, motivere nuværende eller tidligere patienter til at være en del af tilbuddet samt bringe den faglige viden om traumatiserede flygtninge, familier og PTSD ind i projektet. Medarbejderen fra RCT har klædt de frivillige på til mødet med de traumatiserede familier både ved oplæg om traumer og PTSD samt med besvarelse af spørgsmål og deltagelse på planlægningsmøder med de frivillige.

Kombinationen af en medarbejder med kendskab til traumeområdet og frivillige med deres naturlige medmenneskelige tilgang har været god. Det har vist sig på de afholdte ture, hvor smil, latter og glæde har været hovedingredienserne. Og mange af familierne kommer igen på flere ture. 

De frivillige og fagvoksne, der deltager, er synlige, nærværende og skal facilitere gode oplevelser og positivt samvær. Det sker f.eks. gennem lege, spil, madlavning, krabbefangst, snitning, bål, gåture eller andre helt almindelige og rekreative aktiviteter.

Og naturen virker! 
Erfaringsmaterialet fra projektet rummer en lang række læringspunkter og erfaringer omkring brug af naturen:

 • Igennem naturaktiviteter har vi set styrkede relationer mellem forældre og deres børn. Børn og unge oplever deres forældre i en anden kontekst end kun at være meget syge. Forældrene fortæller, at når de oplever disse øjeblikke, hvor deres børn er glade og trygge, får de det også betydeligt bedre selv.
 • Vi har erfaret, at flere forældre i naturen har fået strategier til at dæmpe deres uro og konstante stresstilstand.
 • Forældre og børn har fortalt os, at især sommerlejrene gav dem mulighed for at føle sig som en ”almindelig” familie, der bare var på ferie. Det betyder, at bekymringer for en stund er ”parkeret” og afløst af glæde og håb.
 • Børnene, de unge og forældrene har knyttet nye venskaber både på ture og lejre, og det er sket med andre, som er i genkendelige livssituationer.
 • Vi har også introduceret forældrene til de muligheder, der er for rekreative oplevelser i den danske natur, og derigennem styrket familiernes inklusion i det danske samfund.
 • Vi har set tydelige og lovende tegn på stærke behandlingsrelaterede effekter af de aktiviteter, vi har gennemført.

Red Barnets evaluering af projektet

Fakta

Fakta

 • Projektet Ud af krigens skygge startede i 2011 og bruger natur og friluftsliv som ramme for at styrke børn og unge i traumatiserede familier. 
 • Målgruppen er børn med risiko for både primær og sekundær traumatisering, der lever i familier, hvor mindst en af forældrene er diagnosticeret med PTSD. Projektet omfatter både børn i flygtningefamilier og børn i danske familier med forældre, der er veteraner. 
 • Projektet kører i øjeblikket med familieoplevelsesklubber i fem kommuner: Odense, Vejle, Fredericia , Varde og Haderslev. Næsten 60 familier er tilknyttet projektet.
 • En familieoplevelsesklub består af en gruppe på cirka 10 familier, 10 frivillige og en fagperson fra ATT/RCT. I hver klub er der planlagt 8-10 endagsture om året samt en sommerlejr. De frivillige står for planlægning og gennemførelse af aktiviteterne støttet af fagpersoner fra ATT/RCT og Red Barnet.
 • Projektet er finansieret af satspuljemidler fra det daværende Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. En mindre del er finansieret af Friluftsrådet, Miljøministeriet og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Red Barnet