RCT's målgruppe 


Vores målgruppe er mennesker, som i et andet land har været udsat for en traumatisk hændelse i form af rædselsoplevelser under krig, borgerkrig og politisk forfølgelse, tortur og andre former for organiseret vold, som yderligere kan have medført tab af nærtstående personer, hus og hjem, hjemland, mv., der har ført til alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer. 

Målgruppen omfatter desuden pårørende, som lever sammen med en primært traumatiseret person, så relationen i sig selv truer deres psykiske, fysiske og sociale integritet.