Behandling af voksne

Vores primære formål er behandling og rehabilitering af voksne traumatiserede flygtninge og torturoverlevere, der har oplevet voldsomme traumer som krig, forfølgelse, tortur, fængselsophold eller andre former for organiseret vold og overgreb. Vores patienter lider af senfølgerne af svære traumer som posttraumatiske belastningsreaktion (PTSD), komorbid angst og depression, der afføder psykiske, fysiske og sociale problemer i hverdagen.

Henvisning
Vi er et privat specialsygehus indenfor psykiatrien. Vi er omfattet af det frie sygehusvalg. Det betyder, at man via en læge kan blive henvist til gratis behandling hos os på lige fod med det offentlige sygehusvæsen. Al udredning og behandling foregår ambulant på hverdage indenfor normal åbningstid.

Alle henviste patienter bliver udredt i forhold til deres ressourcer for at kunne indgå i behandlingen ved RCT. Udredningen er tværfaglig, og foretages af en psykolog, en fysioterapeut og en socialrådgiver.

På baggrund af udredningen får patienterne et behandlingstilbud, der matcher deres individuelle ressourcer og behandlingsbehov. Behandlingstilbuddet kan omfatte psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver i både individuelle og gruppebaserede sammenhænge.

Behandlingen tager udgangspunkt i en tværfaglig helhedsforståelse af, hvad det vil sige at være traumatiseret og i landflygtighed.

Behandlingen er ugentlig og foregår ofte i tæt samarbejde med faste tolke og speciallægekonsulenter indenfor psykiatri og ortopædkirurgi.

Behandlingen koordineres med bedst mulige rammer for tværsektorielt samarbejde med henvisende læge samt det øvrige sundheds- og socialfaglige netværk i patientens liv. Behandlingen kan foretages i Haderslev, Sønderborg eller Hviding.