Speciallæger på RCT

Psykiaterne

RCT har to psykiatriske konsulenter, Helle Landkilde Lisle og Conny Andersen, tilknyttet. De er begge speciallæger i psykiatri og arbejder på skift i centret på mandage. 

Udover at se patienter, indgår de i visitationsudvalget, hvor udredte patienter visiteres til behandling. 

Det er som oftest centrets psykologer, der vurderer, om patienten skal tilbydes en psykiatrisk konsultation. Det kan dog også være socialrådgiver eller fysioterapeut. Det sker altid i samråd med patienten. 

Før konsultationen ved psykiater bliver der lavet en ”stamjournal”, hvor behandlerteamet hver især bidrager med oplysninger, som er vigtige for psykiateren at vide før mødet med patienten. 

Mandag morgen, før patienterne møder op, afholdes et morgenmøde med psykiater og centrets psykologer, hvor dagens patienter gennemgås. Her er også mulighed for psykologerne for at få diskuteret problemstillinger, som nødvendigvis ikke kræver en konsultation hos psykiateren. 

Før konsultationen har patienten fået taget relevante blodprøver og EKG. 

Efter konsultationen bliver der sendt lægebrev til egen læge, som derfor er opdateret på, hvad psykiateren har ordineret af medicin eller iværksat af anden behandling. Det kan også være en anbefaling til egen læge, som overtager patienten efter endt behandling ved RCT. Psykiateren arbejder tæt sammen med patientens øvrige behandlerteam. 

Patienterne kan ikke blive fulgt af centrets psykiatere, når den øvrige behandling ved RCT afsluttes. Alt efter patientens situation/tilstand afsluttes denne til egen læge eller henvises til lokalpsykiatrien for videre behandling.

Efter aftale laves også psykiatrisk speciallægeerklæring.

Ortopædkirurgen

På RCT har det gennem mange år været muligt at tilbyde vores patienter udredning af de torturspecifikke skader hos en ortopædkirurg. 

Siden 2005 har det været overlæge i ortopædkirurgi, Bjarne Nue Møller, der har været ansat som lægekonsulent i denne funktion. 

Det er centrets fysioterapeuter, der på baggrund af anamnese, klinisk undersøgelse, tidligere udredninger, billeddiagnostik mm. vurderer, om patienten skal udredes ortopædkirurgisk. 

Bjarne Nue Møller kommer i centret ca. en gang hver sjette uge. I konsultationerne deltager han, fysioterapeuten, patienten og når nødvendigt en tolk. De fysiske problemstillinger er mangfoldige, der er dog nogle som ofte går igen. Det er især fodsmerter som følge af falangatortur (slag under fodsålerne), lænderygsmerter samt smerter i hoved, nakke og skuldre. 

På baggrund af klinisk undersøgelse henviser ortopædkirurgen ved behov patienten til billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen eller MR-scanning) eller til neurofysiologisk undersøgelse, hvis der er afklemning af nerver eller nervebetændelse.

Det vurderes også om kropsbårne hjælpemidler, som individuelt fremstillede fodindlæg, semi-ortopædisk fodtøj, støttende lændebælte eller andre former for støttende bandage, kan afhjælpe eller mindske patientens symptomer og bedre deres fysiske funktionsniveau. Er dette tilfældet laver ortopædkirurgen en anbefaling, som danner baggrund for en ansøgning til patientens hjemkommune om bevilling af det anbefalede. RCT har også mulighed for at udlåne bandager i en ”afprøveperiode”. 

Patientens egen læge får efterfølgende tilsendt ortopædkirurgens undersøgelsesnotat, hvoraf fremgår eventuelle anbefalinger til videre udredning/behandling. 

At lade den ortopædkirurgiske udredning foregå i RCT regi har flere fordele: 

  • Patienten undersøges i vante rammer og med deltagelse af deres fasttilknyttede fysioterapeut og tolk, hvilket virker meget tryghedsskabende.
  • Ortopædkirurgen har stor erfaring i udredning af torturspecifikke skader
  • Undersøgelsesfundene medtages og beskrives i status- og funktionsbeskrivelser.
Psykiater Helle Lisle

Psykiater Helle Lisle

Psykiater Conny Andersen

Psykiater Conny Andersen

Ortopædkirurg Bjarne Nue Møller

Ortopædkirurg Bjarne Nue Møller