Supervision

Supervision er en lærings- og udviklingsproces der skal understøtte din/jeres faglige udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. Supervision som metode bruges som faglig udviklingsmetode blandt psykologerpsykoterapeuter samt andre professioner, der arbejder med mennesker, f.eks. socialrådgiverepædagogersygeplejerskerlæger osv.

Supervision kan have flere formål eks.:

  • At udvikle sikkerhed i sit arbejde
  • Udvikle case specifikke løsninger
  • Forebygge stress og udbrændtheds reaktioner blandt fagfolk
  • Autorisationsgivende supervision til psykologer
  • Supervision på specialistniveau for psykologer indenfor ’Psykotraumatologi’ og ’Psykoterapi til voksne


At udvikle sikkerhed i sit arbejde
Arbejdet med traumatiserede mennesker og deres pårørende rummer mange komplekse problemstillinger og udfordringer. Det kan det være vanskeligt at vurdere hvilke reaktioner og symptomer, der kan relateres til traumerne, og hvordan man bedst yder hjælp. Derfor kan det være nødvendigt med supervision for at opnå en større viden om traumer og de komplekse problemstillinger, der følger med samt viden om, hvad der kan være hjælpsomt for den traumatiserede.

Udvikling af case specifikke løsninger
Sidder man fast i arbejdet med en klient eller borger, kan supervision være en åbenlys mulighed for at udvikle nye måder at anskue et problem på, hvilket kan afføde nye problemløsningsstrategier.

At forebygge stress og udbrændthedsreaktioner blandt fagfolk
Arbejdet med traumatiserede er psykisk belastende for alle professionelle.  Derfor kan supervision også være relevant i forhold til at blive klogere på egne reaktionsmønstre samt forebygge sygemeldinger.

Supervision på autorisations- og specialistniveau
Supervision til psykologer der arbejder sig frem mod psykolog autorisation eller en specialistgrad inden for ’Psykotraumatologi’ eller ’Psykoterapi til Voksne

 

Supervision har et særligt fokus på de mennesker, der skal have gavn af professionens faglige arbejde og ydes til mindre personalegrupper og til enkeltpersoner. Supervisionen er i en tidsmæssigt afgrænset ramme og kan foregå hos RCT eller hos rekvirenten.

Tilbud kan indhentes ved kontakt til centerleder på telefon nummer 74532535.