Undervisning og foredrag

Hvordan navigerer du som fagperson i et konstruktivt samarbejde med mennesker, der er svært traumatiserede?

Senfølgerne af svære traumer omfatter ofte koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, let antændt irritabilitet, søvnbesvær, mistillid, angst og depression, hvilket ofte besværliggør et samarbejde. Vi viderebringer erfaringer og viden fra vores mangeårige evidensbaserede metoder og arbejde med svært traumatiserede flygtninge og klæder deltagerne på til at kunne arbejde konstruktivt med en sårbar og meget udsat gruppe i samfundet.

Vi kommer gerne ud til skoler, kommuner, læger m.m. med specialdesignede foredrag og undervisning inden for vores ekspertområde, som er flygtninge, der har pådraget sig PTSD samt udredning og behandling af børn og unge fra 4-17 år.
Undervisning såvel som foredrag tilrettelægges ud fra jeres ønsker i samspil med repræsentanter fra RCT’s faggrupper: Psykolog, fysioterapeut eller socialrådgiver og Centerleder.  

Temaerne kan spænde bredt fra generel information til en mere specifik faglig problemstilling.
Eksempler på temaer: 

  • Viden om traumer og deres senfølger (herunder posttraumatisk belastningsreaktion, PTSD).
  • Viden om sekundær traumatisering i relation til børn, voksne og fagfolk.
  • Tidlig opsporing - altså hvordan fagfolk kan opfange, at et andet menneske er traumatiseret?
  • Traumers betydning for hverdagslivet, herunder indlæring og familieliv.
  • Behandling af flygtninge med PTSD.
  • Hvad bør man være opmærksom på, når man arbejder med traumatiserede flygtninge?
  • Udvikling og refleksion over egen praksis i arbejdet med traumatiserede-, eller sekundært traumatiserede flygtninge.
  • Hvordan kommer senfølger af svære traumer til udtryk i mødet med det danske velfærdssystem?
  • Integration af flygtninge og betydningen af at leve i eksil.
  • Udredning af og traumebehandling af børn og unge 4-17 år.

Tilbud kan indhentes ved kontakt til centerleder på telefon nummer 74532535.